23.4.07

Web2.0. A máquina somos nós


Este vídeo, que foi moi comentado hai algunhas semanas na blogosfera, vainos dar pé no grupo para falarmos de texto dixital e diso que algúns chaman a Web2.0. O seu autor, Michael Wesch, profesor de Antropoloxía Cultural na Universidade estatal de Kansas, titulouno The machine is us/ing us. Como entendedes este título? Podedes ver unha versión subtitulada en español, ou seguir cada unha das frases do vídeo traducidas en juque.