10.10.07

Biblioteca Underwood

INTENCIÓNS, 2005, 30x26,5x9,5
Pepe Cáccamo, Vigo, 1950.
Os 14 títulos da súa obra poética publicada até hoxe foron reunidos en Acoradoiro, Espiral Maior, 2003. A súa autobiografía, Memoria de poeta, foi publicada pola editorial Galaxia en 2006.

Co título de Underwood, Pepe Cáccamo presenta un conxunto de pezas a cabalo entre o mundo poético e o escultórico. Todo o traballo de Xosé María Álvarez Cáccamo e o seu compromiso vital e social son testemuño dunha actitude poética excepcional que sempre o situou alén de calquera camiño poético doado, á marxe das regras máis convencionais da industria cultural e revelándose contra das convencións dominantes.

Carlos L. Bernárdez

Na Galería Sargadelos, rúa Real, 56, até o 20 de outubro.

Actualización (261107): accede a todos os obxectos da exposición.

0 comentarios:

Enviar um comentário